Produktkategorier

Ultraseal RT Tape

Produktinformation

ULTRASEAL RT är en armerad bitumentape. Den är avsedd att
appliceras på ledningar och tankar ovan mark vilka är belagda
med en mjuk petrolatumbaserad Denso Tape eller helst med
Denso HI Tack Tape. På ytan är RT tapen belagd med en tunn
syntetisk väv vilket ger ett utmärkt underlag för en Denso
Topcoat beläggning. Beläggningen ger ett långvarigt skydd mot
UV-ljus.

Fördelar

● Utmärkt skydd för Denso taper.
● Ger bra fäste för Denso Topcoat belägtningar.
● Garanterar ett långvarigt UV-skydd.
● Innehåller inga farliga flyktiga ämnen.