Produktkategorier

TOK-Rep

Tok-Rep är en nyutvecklad 2-komponent reparationsmassa för skadade ”öppna eller porösa” asfaltytor. Den appliceras kallt och spacklas ut över skadan.

Fördelar

● Enkel och snabb applicering.
● God vidhäftning o styrka.
● Lämplig även till småskador på vanlig asfalt.
● Tillåter vatten att dräneras.
● Frigör vägen efter kort tid.