Produktkategorier

TOK-Melt & Meltomat

TOK-Melt är en varm fogmassa avsedd för mindre arbeten. En speciell gasoldriven panna, Meltomat är framtagen just för dessa arbeten. Meltomat har 15 lit volym och väger endast 22 kg varför den är mycket hanterlig.

Fördelar

● Speciellt för mindre arbeten.
● Smidig panna.
● Bitumenmassan levereras i kartong.
● Fogmassan passar för asfalt, betong och betongplattor.