Produktkategorier

TOK Fill PA 0/8

TOK-FILL är en kall bitumenbaserad reparationsmassa för mindre skador i porösa asfaltvägar. Plötsliga hål i asfalten uppstår i regel när vägen blivit äldre och släpper genom mer fukt/vatten. Under den kalla årstiden fryser vattnet och samtidigt sker en expansion. Allt eftersom detta sker blir hålet större o större och till slut har ett potthål uppstått. Det bästa och billigaste sättet att reparera är att omgående fylla hålet med TOK-FILL och jämna ut så bra som möjligt.

Fördelar

● Utmärkt för lagning av porös asfalt
● Lämpligast att användas från -10 till 30°C
● Härdar snabbt och har god styrka
● Innehåller ej lösningsmedel och kan återvinnas
● Kornstorlek mellan 0 till 8mm