Produktkategorier

TOK Fill Aqua 0/5

TOK-FILL AQUA är en kall, snabbhärdande bitumenbaserad reparationsmassa för mindre skador i asfaltvägar sk. potthål. Plötsliga hål i asfalten uppstår i regel när vägen blivit äldre och släpper genom mer fukt/vatten. Under den kalla årstiden fryser vattnet och samtidigt sker en expansion. Allt eftersom detta sker blir hålet större o större och till slut har ett potthål uppstått. Det bästa och billigaste sättet att reparera är att omgående fylla hålet med TOK-FILL AQUA och jämna ut så bra som möjligt.

Fördelar

● Utmärkt att laga potthål med, även vid fuktig väderlek.
● Lämpligast att användas från -10 till 45°C.
● Härdar snabbt och har god styrka.
● Innehåller ej lösningsmedel, kolväten eller stenkolstjära.
● Kornstorlek mellan 0 till 5mm.