Produktkategorier

TOK-FILL 2/5

TOK-FILL 2/5 är en kall bitumenbaserad reparationsmassa för mindre skador i asfaltvägar sk. potthål. Plötsliga hål i asfalten uppstår i regel när vägen blivit äldre och släpper genom mer fukt/vatten. Under den kalla årstiden fryser vattnet och samtidigt sker en expansion. Allt eftersom detta sker blir hålet större o större och till slut har ett potthål uppstått. Det bästa och billigaste sättet att reparera är att omgående fylla hålet med TOK-FILL 2/5 och jämna ut så bra som möjligt.

Fördelar

● Uppfyller kraven hos de flesta vägmyndigheter.
● Utmärkt att laga potthål med, även vid fuktig väderlek.
● Lämpligast att användas från -10 till 25°C.
● Har mycket god styrka.
● Innehåller ej lösningsmedel, kolväten eller stenkolstjära.
● Kornstorlek mellan 2 till 5mm.

Applicering av TOK-FILL 2/5

TOK-FILL 2/5 kan appliceras så gott som när som helst när ett problem uppstått. Skrapa bort lösa kanter och sopa bort smuts och damm. Ytan kan gärna primas med Corrisol WS eller vara något fuktad med vatten. Lägg ut massan på skadan med ett mindre överskott och först därefter skall den vältas eller vibreras. Vibrering är inte absolut nödvändigt men rekommenderas. Massan kan appliceras även om ytorna är fuktiga men stående vatten får ej förekomma.

Materialet kan appliceras vid temperaturer mellan minus 10 till plus 25 grader. Vid temperaturer under 5°C bör man förvara materialet under rumsvärme något dygn innan applicering då det underlättar arbetet. Använd ej gasol för att ”extravärma” massan. Om beläggningens djup är mer än 4cm måste man utföra arbetet i dubbla steg med tillplattning mellan. Absolut tjockaste skikt som får appliceras är 18 cm.

Vid mindre djup än 2,5cm bör inte massan läggas ut. Det är lämpligt ströa med fin sand på massan så minskar risken att massan påverkas av däcken.Trafiken kan släppas på någon timme efter det att arbetet är klart. Vid kallare klimat bör man vänta ytterligare några timmar. Vid ytor där fordon tvingas svänga bör man tillåta ytterligare väntetid. Materialet kan återvinnas. Bindemedlet kan ej lösas i vatten.