Produktkategorier

Meny

TOK-FILL 2/5

TOK-FILL 2/5 är en kall bitumenbaserad reparationsmassa för mindre skador i asfaltvägar sk. potthål. Plötsliga hål i asfalten uppstår i regel när vägen blivit äldre och släpper genom mer fukt/vatten. Under den kalla årstiden fryser vattnet och samtidigt sker en expansion. Allt eftersom detta sker blir hålet större o större och till slut har ett potthål uppstått. Det bästa och billigaste sättet att reparera är att omgående fylla hålet med TOK-FILL 2/5 och jämna ut så bra som möjligt.

Fördelar

● Uppfyller kraven hos de flesta vägmyndigheter.
● Utmärkt att laga potthål med, även vid fuktig väderlek.
● Lämpligast att användas från -10 till 25°C.
● Har mycket god styrka.
● Innehåller ej lösningsmedel, kolväten eller stenkolstjära.
● Kornstorlek mellan 2 till 5mm.