Produktkategorier

Meny

TOK Dur

TOK-DUR är en beläggning lämplig att användas vid mindre skador på vägen såsom för sprickor, skador kring beteckningar, brunnar/schakt etc. Den är en 2-komponent beläggning på akrylbas med god vidhäftning, väderbeständighet samt tålighet mot vägsalt.

Fördelar

• Lättarbetad.
• Mycket god vidhäftning.
• Snabbt påsläpp av trafik.
• Med kvartssand erhålles utmärkt friktion.