Produktkategorier

TOK Dur

TOK-DUR är en beläggning lämplig att användas vid mindre skador på vägen såsom för sprickor, skador kring beteckningar, brunnar/schakt etc. Den är en 2-komponent beläggning på akrylbas med god vidhäftning, väderbeständighet samt tålighet mot vägsalt.

Fördelar

  • Lättarbetad.
  • Mycket god vidhäftning.
  • Snabbt påsläpp av trafik.
  • Med kvartssand erhålles utmärkt friktion.

Materialegenskaper

TOK-DUR är en specialprodukt baserad på en tvåkomponentakrylmassa som bindemedel. Materialet har hög elasticitet med god vidhäftning, snabb torktid, god väderbeständighet och lång livslängd. Är motståndskraftig mot vatten och vägsalt.

Applicering av TOK Dur

Vid applicering måste det vara minst 5°C varmt. Härdtiden beror på temperaturen men är minst c:a 1 tim. Verktygen måste rengöras omedelbart efter användning med lösningsmedel (etylacetat) eller genom att använda en gasolbrännare och bränna bort resterna.Den ungefärliga åtgången av massa beror på underlagets skick men brukar vara 1,5-2 kg/m2. Utan kvartssand blir åtgången c:a 1,5 kg/m2 per mm skikt tjocklek.