Produktkategorier

Meny

TOK Crete 45

TOK-Crete är ett reparationsbruk med höga prestanda för större sprickor, skador och hål i betongytor eller vägar. Provat enligt ZTV BEB-StB 02

Fördelar

● Användbart i alla väder.
● Utmärkt för snabb o hållbara rep av betongytor- särskilt kantskador.
● Utmärkt för igenläggning av spårbildning, gjutning kring vägräcken och belysningsstolpar.
● Lämpligt för golv i kylutrymmen.
● Klart för påsläppning av trafik efter 45-60 min.