Produktkategorier

TOK Crete 45

TOK-Crete är ett reparationsbruk med höga prestanda för större sprickor, skador och hål i betongytor eller vägar. Provat enligt ZTV BEB-StB 02

Fördelar

● Användbart i alla väder.
● Utmärkt för snabb o hållbara rep av betongytor- särskilt kantskador.
● Utmärkt för igenläggning av spårbildning, gjutning kring vägräcken och belysningsstolpar.
● Lämpligt för golv i kylutrymmen.
● Klart för påsläppning av trafik efter 45-60 min.

Materialegenskaper

Produkten är en enkomp. färdigblandat torrbruk med god vidhäftning även vid kall väderlek. Dubbelt så stark som vanlig betong – upp till 650kg/m². Redan efter 45-60 min kan gjutningen utsättas för belastning. Den är speciellt framtagen för större sprickor och håligheter/skador i betongytor såsom broar, vägar, ramper, trottoarer samt hårt belastade industrigolv. Minsta tjocklek vid läggning är 10mm och max tjocklek är 10cm per läggning. Massan kan användas inom temperaturområdet -25 till 50°C.

Förpackning

20kg burk 24/pall. Lagring i obruten förpackning i torrt utrymme upp till 2 år.

Applicering av TOK-Crete

TOK-Crete kan beläggas i tjocklek 10-100mm inom temp område -10 till 30°C. Håll helst produkten i rumstemp fram till dess den skall användas.

Förberedelse av underlaget

Sopa rent underlaget med en styv borste. Ev olje o kemikaliespill måste tas bort. Ytan måste vara grov i strukturen- ej slät o glatt. Fukta underlaget men utan att det finns stående vatten på ytan.