Produktkategorier

TOK-Band T SK

TOK-Band T SK är ett väl utprovat fogband på bitumen/polymerbasis avsett för fogar mellan spårvagnsräl och asfalt. Bandet finns i ett flertal dimensioner beroende på fogens rörelse och dimension. TOK-Band T skall flammas på ytan innan applicering till skillnad mot TOK-Band T SK som är förklistrat (självklistrande). Klistret ger ett bra fäste speciellt på järnytor t ex järnvägsräls, brofogar, järntrösklar etc.

Fogbandet har god vidhäftning och rörelseförmåga ända ner till -20ºC. Det är även testat mot gjutasfalttestet (TL bit Fug 82) och klarar kraven med god marginal. Det ursprungliga TOK-Bandet har funnits i mer än 30 år och används i de flesta europeiska länder.

Fördelar

● Speciellt för spårvagnsräl.
● SK – förklistrat band – bara att applicera.
● Täta, hållbara och flexibla fogar.
● Klarar fogens rörelse under året.
● Bra värden till minus 20°C.
● Bättre prestanda än gjutmassor.

Materialegenskaper

TOK-Band T SK är ett polymermodifierat, bitumenfogband med ett tjockt lager klister på ena sidan för enkel applicering direkt på en spårvagnsräl. Med rätt fogning minskar risken för sprickor mellan räl och asfalt. Min tjocklek är 10mm. Normal tjocklek är 20mm. Bandet ger en plastisk, följsam, tät och pålitlig fog. Klistret innebär snabbare och enklare applicering av banden. Överträffar kraven enl. TL bitFug 82 vilken är avsedd för gjutmassor.

Applicering av TOK-Band T SK

Förbehandling

Se till att ytan är rengjord, torr och fri från olja etc som kan försämra vidhäftningen. Rälen stålborstas noggrant så att all rost försvinner alt. blästras. Sopa rälen innan primern påstrykes. PrimerVid användning av TOK-Band T samt SK; stryk rälen med TOK-Primer SK snarast efter rengöring och låt den torka (torktid vid +20ºC, 3-5 min). Primer måste användas för att systemet skall fylla kraven enl. ovan nämnda normer.

Applicering på rälen

Lägg bandet utmed rälen på rensopad yta alt på lämpliga skivor/brädor. TOK-Band T SK skall läggas med den förklistrade sidan uppåt. Tag bort en lagom sträcka av skyddspappret och tryckfast bandet något högre än överkanten på rälsen om inte annat föreskrivs i handlingarna. En upphettad spade eller specialspackel kan användas för att ”skära av” bandet till det är inivå med överkanten på rälen. Om vält skall användas kan bandet appliceras cirka 5 mm högre än rälen så att det efter vältning blir en fin, kompakt fog.

Vid större arbeten använd gärna en vinkelprofil av t ex aluminium. Lägg bandet i vinkeln med klistersidan uppåt. Tag bort skyddspappret och lyft upp vinkellisten med bandet mot rälsen. Passa in höjden och pressafast. Motgjutning av asfalt (eller betong) kan nu göras.

Vid användning av TOK-Band T

Innan bandet trycks fast mot rälen skall det flammas med en mjuk gasollåga så att ytan börjar smälta och därefter omedelbart tryckas fast.