Produktkategorier

TOK Asfalttape SK

Tapen är tillverkad av exakt samma kvalitet som TOK-Band SK och är avsedd för reparation av mindre sprickor i vägbanor och gångvägar. Användes vid smalare sprickor än 5mm.Tapen har ett tjockt lager av klister vilket gör att den fäster bra mot underlaget. Tjockare sprickor kan tätas med TOK- Band Rund. Ett sedan 1978 beprövat fogmaterial för asfaltfogar som gör att dessa håller tätt under lång tid. Täta och flexibla asfaltfogar bidrar till längre livslängd på vägar!

Fördelar

● Täta och flexibla fogar.
● Fäster bra på sprickor i asfalt.
● Klarar fogens rörelse under året.
● Godkänt av de flesta vägmyndigheter i Europa.