Produktkategorier

Stomljudsdämpning

Stomljudsdämpning innebär en absorption av vibrationer/svängningar i ett material som uppkommit p g a termiska, magnetiska eller andra faktorer.

Ett material som används mot stomljud är oftast ett högmolekulärt, kompakt material med bestämda viskoelastiska egenskaper.

Måttet för den här typen av dämpning kallas dämpfaktor och mäter hur bra ett material är på att absorbera/förgöra energin från ett vibrerande material, t ex plåt.

Läs mer om stomljudsdämpning…

Tillbaka till Ljudisolering…

För mer information kontakta:

Thomas Wrenkler

08 544 403 52

Thomas@karnag.se