Produktkategorier

Reinau SNV 164 Typ N2

Fogmassa för vägar och belastade ytor

Avsedd för fogning av gator både inom- och utomhus samt vid asfalt- eller betongytor. Max 25mm fogbredd.

Fördelar

● Förhindrar vatten, snö, is och salt att tränga ned i konstruktionen.
● Uppfyller kraven enligt Schweiz standard SNV 671, 625a, typ KBH samt USA Fed. Spec. SS-S-164. DIN/EN 14188-1, Typ N2.
● Mycket goda plastoelastiska egenskaper.