Produktkategorier

Reinau – Fogmassa för järnvägsräl

Avsedd för fogning av räl både inom- och utomhus samt vid anslutning mot asfalt- eller betongytor. Massan är en plastoelastisk, polymermodifierad, bitumenbaserad massa som efter uppvärmning hälls ned i fogen. Reducerar både vibrationer och ljud och uppfyller kraven enligt TL Fog St B 01.

Fördelar med Reinau 

● Klarar rörelser mellan räl och asfalt/betong.
● Förhindrar vatten, snö, is och salt att tränga ner i konstruktionen.
● Uppfyller de tyska kraven enligt TL Fog St B 01.
● Reducerar ljud och vibrationer.

Materialegenskaper

Massan har god elasticitet och följer med rälens rörelse under dess temperaturberoende under året. Med hjälp av lämpliga maskiner kan både mindre och större arbeten utföras på ett effektivt sätt.

Applicering

Vid regn eller stående vatten måste arbetet avslutas. Före arbetet måste ytorna vara renborstade t ex med en roterande stålborste från smuts, rost, eller gammal fogmassa.