Produktkategorier

Meny

Reinau – Fogmassa för järnvägsräl

Avsedd för fogning av räl både inom- och utomhus samt vid anslutning mot asfalt- eller betongytor. Massan är en plastoelastisk, polymermodifierad, bitumenbaserad massa som efter uppvärmning hälls ned i fogen. Reducerar både vibrationer och ljud och uppfyller kraven enligt TL Fog St B 01.

Fördelar

● Klarar rörelser mellan räl och asfalt/betong.
● Förhindrar vatten, snö, is och salt att tränga ner i konstruktionen.
● Uppfyller de tyska kraven enligt TL Fog St B 01.
● Reducerar ljud och vibrationer.