Produktkategorier

Luftfjädring

Luftfjädringen på de flesta bilar är oftast en kompromiss mellan att ge god komfort vid normal last och att säkerställa goda köregenskaper och prestanda för att klara hög belastning vid tung last och eventuellt kopplat släp. Ett samspel mellan fjädring och stötdämpare är också av absolut största vikt. Komfort och framför allt köregenskaperna påverkas i hög grad av förändringar i fordonens last. Speciellt påverkar lastförändringar belastning på bakaxel. När fjädring och stötdämpare inte klarar jobbet

Luftfjädringen på ett äldre fordon eller kanske ett fordon som ofta, eller alltid, körs med tung last blir ofta för mjuk.

Många fordon konstrueras idag med fokus på komfort. Det ger ofta försämrade köregenskaper när bilen lastas lite extra på bakaxeln. Genom att komplettera befintlig fjädring med luftfjädring kan köregenskaperna snabbt och enkelt förbättras avsevärt.

Med en installation av en kompressorsats kan anpassningen av fjädringen ytterligare justeras till varierande belastning så att köregenskaperna och komfort kan bibehållas optimalt i olika förhållanden.

Läs artikel ifrån fritidsmagasinet Caravan (PDF)

Komplementluftfjädring

Med Karnag komplementuftfjädring kan ni enkelt komplettera existerande fjädringssystem med en färdig sats luftfjädring. Ett minimalt installationsarbete krävs.

Läs mer om Komplementluftfjädring…

Helluftfjädring

En helluftfjädringssats ersätter befintlig fjädring vilket ger en mycket snabbare, bekvämare och flexiblare fjädringen. För att uppnå bästa resultat med luftfjädring krävs oftast att även stötdämpare ses över, för att kunna göra sitt jobb med nya förutsättningar.

Ett större ingrepp i fordonets fjädrings- och stötdämparsystem krävs för en installation av helluftfjädring. Resultatet genom en installation av helluftfjädring och ev. byte till väl anpassade stötdämpare, blir dock oöverträffat.

Läs mer om Helluftluftfjädring…

Kompressorsatser

För att helt utnyttja potentialen i luftfjädring, rekommenderas att fordonet även kompletteras med en luftkompressorsats. Det innebär att luftfjädringen enkelt justeras från förarplatsen efter belastning och vägförhållanden.

Läs mer om Kompressorsatser…