Produktkategorier

Ljudisolering

Vi har arbetat med ljudisolering sedan 40-talet. I början var det mest natur- och avancerade bitumenbaserade produkter, men allt eftersom både bil- och båtindustrin vuxit, så har efterfrågan på fler typer av ljudisolering ökat. Idag säljer vi mest standardmaterial i skivor, de flesta självhäftande och i många fall kan vi även effektivt skära detaljer efter kundens ritning och önskemål.

Sortimentet är nästan obegränsat vad gäller stomljudsdämpning och ljudabsorption. Utöver detta finns en mängd kombinerade material. För alla typer av ”skivor” finns protokoll och tekniska uppgifter på hur mycket materialen reducerar ljud vid olika frekvenser.

Läs gärna reportage i Båtnytt nr 3 2001 och Praktiskt båtägande, nr 1 2014.

Marin ljudisolering

Utvecklingen går framåt och idag blir båtarna mer och mer tystgående, det finns bättre materialkombinationer och mer erfarenhet. En del båtar har t ex en helt avfjädrad hytt, det finns fjädrande golv och fjädrande förar-stolar. Skroven görs tystare mycket tack vare utprovad skrovform och sandwich-teknik.

Teknisk ljudisolering

Vi har under ett 50-tal år samarbetat med företag i Tyskland såsom Faist, Aksys samt nu Borgers med huvudsaklig tillverkning i Bayern. Företagen har hela tiden legat i framkant av utvecklingen och har inves-terat i avancerad produktion, produktutveckling och inte minst av kontroll och mätning av egenskaper och prestanda. Eftersom merparten levereras till stora företag/koncerner uppfyller man alla de speciella krav som branscher och företag kräver.

Användning av ljudisoleringsprodukter

Våra ljudisoleringsprodukter används i testanläggningar för bl a provkörning av bilar. Tester som utför med montage och prov i komplexa enheter, t ex kompletta instrumentpaneler med alla funktioner, testade, godkända och klara för montering i t ex en arbetsmaskin.

Vår ljudisolering finns också i t ex sportbilar, veteranbåtar, eller i processmaskiner i tillverkningsindustrin.

Några exempel på fler användningsområden:

  • Ljudisolering av motorhuvar.
  • Torpedväggsisolering i båtar.
  • Dörrsidor, golv och skåp i bilar.
  • Motorrum i båtar och bilar.
  • Vitvaruindustrin.
  • Processindustrin.