Produktkategorier

Stötdämpare till lätt lastbil

Karnag AB har genom sitt samarbete med SV stötdämpare fått ytterligare produkter som kompletterar varandra på ett förträffligt sätt.

Som en av Europas ledande leverantör av luftfjädring är Karnag AB glada över att också kunna erbjuder marknadens bredaste sortiment av stötdämpare, luftfjädringsatser, luftfjädrar och kompletterande kompressorsatser avsedda för lätt lastbil.

Bilens vikt skall bäras av fjädringen, inte stötdämparen. Stötdämparens uppgift är att snabbt kunna ta upp stötar från ojämnheter i vägen, samtidigt som den mjuk följsamt och kontrollerat skall kunna tillåta fjädringen att återgå till sitt normalläge.

Med väl fungerande stötdämpare och fjädring får din lätta lastbil:

  • bättre kontakt med vägbanan
  • kortare bromssträcka
  • säkrare kurvtagning
  • mindre slitage på däck

En lätt lastbil som ibland körs med varierande last eller som kanske har svag eller dålig fjädring, förlorar mycket av köregenskaperna och komforten. I de fallen belastas och slits stötdämpare också fort ut.

Dåliga stötdämpare och fjädring kan faktiskt innebära fara både för dina medtrafikanter och dig själv. Med luftfjädring och ev. kompletterande kompressorsats, kan du lätt justera fjädringen till de för tillfället rådande förhållandena.

Luftfjädring har mindre massa än t ex bladfjädrar. Vilket gör att luftfjädringen är snabbare. Rätt anpassade stötdämpare lyfter fjädringens funktion ytterligare. SV stötdämpare och Karnag Luftfjädring kompletterar varandra väldigt bra.

En allmän rekommendation är att kontrollera stötdämparna på din lätta lastbil var 2 000 mil eller be din verkstad göra det vid service.