Produktkategorier

Korrosionsskydd

Karnag AB erbjuder ett program med korrosionsskydd med taper genom våra Denso fabriker i England och Tyskland, som båda  är certifierade enligt ISO 9000. De uppfyller kvalitetskrav på taper enligt DIN, BS, ASTM och ett flertal nationella och internationella normer hos många stora multinationella företag såsom Shell, British Gas, Esso m.fl.

Denso tape systemet – För korrosionsskydd av rör i mark

Original Denso tapen, även kallad Densobinda, uppfanns 1928 och sedan dess har Densos taper använts som ett kvalificerat korrosionsskydd. Sortimentet av Densobinda är omfattande och har lösningar på ”allt” som är möjligt att skydda med tape. Om inte korrosionsskydd tape kan användas finns ett brett sortiment av beläggningar och tätningssystem.

Denso tape system av komplett korrosionsskydd är vanliga på svetsskarvar, flänsar, påstick, förgreningar etc. på vatten- och gasrör, framför allt i mark.

Förberedelser för ett korrosionsskydd med Denso systemet innebär att ytan som skall korrosionsskyddas stålborstas till minst St 2.5. Därefter appliceras Denso primer och ev fylls ”fickor” och skarvar med Denso mastic, varpå Denso tape/Densobinda appliceras, oftast i dubbla lager. Korrosionsskyddet skyddas normalt sedan med en Denso PE- eller PVC–tape så att det mekaniska skyddet ökas.

Densolen systemet – Ett lättapplicerat system

Innebär att ytan stålborstas till minst St2.0 (ytan blästras gärna, men det är inget krav). Därefter appliceras Densolen HT primer, varpå 3-4 lager Densolen AS40 tape appliceras. Densolen AS40 är ett sk armerad självvulkande tape. Densolen systemet är t ex vanligt på gasrör där normalt högre krav ställs på korrosionsskyddet.

Densolen systemet är godkänt enligt DIN xxx EN 13062.

Denso Void filler systemet

Är ett system för injektering, ofta förekommande vid olika förankringsstag. Void Filler värms upp och pumpas in med tryck tills hålrummet är helt fullt. Systemet används även till moderna brobyggen med hängkablar, där kablarna kan korrosionsskyddas för mycket lång tid.