Produktkategorier

Korrosionens påverkan och kostnad

Krav/normer på korrosionsskydd för markförlagda rörsystem

Nedanstående specifikation gäller främst vid utförande av skarvisolering. Rören levereras normalt av rörproducenten med en fabriksbeläggning, som är testad och godkänd enligt DIN30670/EN10288.

För korrosionsskydd av svetsskarvar har sedan länge den tyska DIN-normen DIN30672 varit standard för dessa arbeten. I Europa har man även arbetat fram en EN-norm, EN12068, som gäller sedan februari 1999. Normen är ”tvingande” när det gäller ledningar, som förses med ett s k katodiskt skydd, antingen med hjälp av offeranoder eller med påtryckt likström.

På rörledningar utan detta katodiska skydd är normen ”frivillig” och kan användas om man vill. Eftersom EN12068 innehåller alla krav som finns i DIN30672, används bara EN12068 allt mer. Vissa använder sig även av en kombination t ex DIN30672/EN12068 eller enbart DIN/EN12068. För att kraven skall bli entydiga måste även klass A, B, C användas samt vid vilken temperatur som testningen har utförts, oftast vid 30 alt 50ºC. Normen är indelad i 3 klasser (vad gäller det mekaniska skyddet) där A ger ett lågt mekaniskt skydd, B ett medelbra samt C, vilket ger det högsta mekaniska skyddet. Normen innefattar tape och krympmaterial.

Egenskaper som provas när det gäller det mekaniska skyddet är:

 • Slagmotstånd.
 • Intryckningsmotstånd.
 • Elektriskt isolermotstånd.
 • Holiday-testning.
 • Katodisk vidhäftningsförlust.
 • Vidhäftning mellan de olika tejplagren samt.
 • Vidhäftning mot röryta och fabriksisolering.
 • Dragkraft tape/tape överlapp (lap shear strength).
 • Beroende på erhållna resultat klassas systemet in efter A, B eller C, (samt tillkommer ett stort antal övriga tester) och i ett temperaturområde t ex A-30, B-50 eller C-50 eller C50L, CHT60UV. Varje godkänt system erhåller ett unikt och numrerat certifikat med 5 års giltighetstid.

För vattenledningar har det, i Sverige, varit vanligt att man ”nöjt” sig med ett system av A-klass samt att man oftast inte krävt certifikat. Inom övriga Europa har DIN-normen däremot varit ett krav och för vattenledningar har man oftast krävt klass B-50 d v s ett medelklassat system, som ger ett betydligt bättre skydd än A-klassen.

En överenskommelse träffas normalt mellan materialleverantör och ledningsägare, vad gäller fillers/mastics för utfyllnad av oregelbundna former. För att erhålla ett beprövat korrosionssystem räcker det egentligen med att kräva att systemet skall uppfylla kraven enligt DIN30672 B-50 / EN12068 B-50.

Om absolut högsta kvalitet krävs, skall krav ställas på klass C50ºC eller högre. Erfarenheten i Sverige, vad gäller de högsta kraven, finns inom området naturgas-ledningar. Nya anvisningar, NGSA 2009, finns f n ute på remiss, vilka följer DIN30672 C-50 / EN12068 C-50 och som ger råd och anvisningar för installation och kontroll.

För stålrör och rördelar som beläggs med en 2-komponent polyuretanbeläggning skall SS-EN10290 följas (för epoxybelagda rör eller rördelar gäller EN10289). Tidigare användes ofta DIN30671 men den är utgången sedan augusti 2008 och har ersatts av EN10290. Normen är omfattande och återges här bara i vissa avseenden.

EN10290 är indelad i två klasser:

A och B när det gäller tjockleken som läggs på, A = 1000 µm (1 mm) B = 15000 µm (1,5 mm) samt i tre nivåer när det är temperaturen som bestämmer under testningarna.

Typ 1 = -20ºC till 40ºC Klass A eller B

Typ 2 = -20ºC till 60ºC Klass B

Typ 3 = -20ºC till 80ºC Klass B

Exempel på hur kvalitetskraven skulle kunna definieras – utvändig beläggning EN10290, PUR, klass B, Typ 3.

En av alla viktiga frågor är hur stålytan skall förberedas innan beläggning. Ytan skall blästras till Sa 2½, så att ett profildjup mellan 50-100 µm erhålls. Ytan skall inspekteras och beläggas innan ett oxidskikt bildas. Temperatur och luftfuktighet skall dokumenteras etc. PUR-beläggningen skall appliceras med en airless-spruta och PUR-fabrikantens alla krav skall följas när det gäller blandning, temperatur och tider. Filmtjocklek skall tas både våt- och torrfilm enligt relevant EN-norm. Rördelen skall hanteras varsamt tills full härdning uppnåtts.

Krav och mätning av beläggningen skall genomföras:

 • tjockleksmätning, – shore D-hårdhet, – utseende och jämnhet, – kontroll med infraröd apparat, – intryckning, -Holiday.test, – rätt mått vid rörändar, – slagtålighet,
 • vidhäftning, katodisk vidhäftningsförlust, – elektrisk motståndsförmåga, – intryckning, – termisk åldring, – flexibilitet, – längdutvidgning samt eventuella övriga krav som kan ställas.

När det gäller kraven vid Holiday-testning skall följande gälla:

 • arbetet skall utföras enligt annex B med 8V per 1/1000 m tjocklek dock vid högst 20 kV.
 • vid 1,5 mm tjocklek skall Holiday-apparaten vara inställd på 12 kV och för 3 mm PUR = 20 kV.