Produktkategorier

Kontroll av isolering

I enlighet med EN 12068 finns det möjlighet att låta testa isoleringen med hjälp av en sk. Holiday detektor som kontrollerar ”tätheten” på isoleringen genom att föra en strömförande borste över den isolerade ytan med en spänning mellan 15-25kV. Skulle det finnas en defekt eller vara för tunt isolerat slår apparaten ”larm”.

Med hjälp av en tjockleksmätare är det även enkelt att kontrollera beläggningens tjocklek. Beroende på rörets dimension skall en viss tjocklek vara applicerad enligt DIN 30670/EN10288.

Vi kan utföra dylika inspektioner och har en årligen kontrollerad och kalibrerad apparat vilket krävs enligt DIN 30670.

En kontrollerad och isolerad röryta eller skarvisolering skall ge ett bra korrosionsskydd under mycket lång tid!