Produktkategorier

Isolerduk VA

Isolerduken är en kraftig, elastisk, väderbeständig, diffusionstät duk avsedd för isolering av rör av metall eller betong. Duken har mycket goda elektriska egenskaper och är UV-stabil. Den är mycket elastisk och kan därför sträckas så att inga luftfickor innesluts under duken. Butylskiktet på 1,2 mm har mycket god vidhäftning speciellt på PE, är mjukt och flyter därför ut så att mindre ojämnheter helt fylls upp. Butylgummit är ej korrosivt, krymper inte och är kompatibelt med de flesta underlag samt fritt från lösningsmedel. Butyl har använts i mer än 40 år till tätning, diffusion och försegling för att förhindra galvanisk korrosion framför allt inom fordons- och skeppsbyggnation på containers, silos, kylanläggningar, isolerglas, glasmontage membranisolering invallning o s v.

Fördelar

● Nästan 100%-igt skydd mot vattendiffusion.
● Elastiskt EPDM gummi, mycket formbar.
● Fäster bra mot stål och betongytor.
● Är elektriskt högisolerande – >35kV spänning.
● Klarar mindre tryck (0,5 bar).