Produktkategorier

Elastisk limning

Våra huvudprodukter är Silicon och Butylband.

Silicon

Siliconet som vi i huvudsak marknadsför är speciellt bra vid el- eller målningsarbeten. Det har även visat sig vara förträffligt vid likmotorer i kombination med växellådor där silicon behövs som packningsmaterial. Siliconet har mycket hårt ”bundna” siliconoljemolekyler som just inte påverkar målnings- eller elektronikarbeten.

Ett mycket bra silicon för allt montage- och underhållsarbete.

Butylband

Butylband finns i olika kvalitéter, konsistens, snabbhet/tröghet samt i många olika dimensioner. Butylband finns från runt 3 mm upp till 35×35 mm tjocklek, samt i tapeform från 0,5-3 mm tjocklek till bredder 10 mm -150 mm.De används för att få täta fogar. Butylbanden är exeptionellt bra mot vattendiffusion och förhindrar galvanisk korrosion, samt kan fylla ut hålrum i elektriska kablar och konstruktioner.