Produktkategorier

Egosilicon 320

Egosilicon 320 är ett silicon av högsta kvalitet. Det är kompatibelt med de flesta färger. Det vanligaste användningsområdet är tätning runt fönster och dörrar där målning skall ske efter fogningen. Vi har även goda erfarenheter från användning av siliconet som packningsmaterial för växellådor.

Fördelar

● Oxim/neutralt härdande.
● Endast svag lukt.
● Testad nötningsförmåga.
● UV- tålig.

Materialegenskaper

Egosilicon 320 är ett speciellt silicon genom att det under härdning avger endast en liten mängd silicon molekyler till omgivande luft. Av denna anledning är den speciellt lämplig till tätning/fogning där efterföljande målning skall utföras. Det har även visat sig i samband med tätning av växellådor i vattenkraftverk där likströmsmotorer är i drift undvikes ett kraftigt slitage av motorer pga Egosiliconets speciella egenskaper att det endast avger en mycket liten mängd silicon molekyler vilka reagerar ihop med dammet till ett aggresivt dito.

Applicering av Egosilicon 320

Alla ytor måste vara rena och torra samt fria från damm, släppmedel och kemikalier. Ytorna skall ha tillräcklig hållfasthet. På porösa ytor som betong och murverk bör primer Egocon FDF användas. Övermålning av siliconet bör inte vara mer än 1mm. Tänk på att en fog alltid bör ha ett minsta tvärsnitt så att siliconet kan ta upp de rörliga krafterna.

Kompatibilitet

Vid val av silicon bör stor noggrannhet ägnas åt dess kompatibilitet med de ingående materialen som skall sammanfogas liksom eventuellt bottnings material. Undvik material såsom bitumen, EPDM och legerade metaller.