Produktkategorier

Egosilicon 120 HS

Egosilicon 120 HS är ett silikon av högsta kvalitet för användning i samband med höga temperaturer – upp till 300°C. Har goda egenskaper mot åldrande, UV-ljus samt klimatet.

Fördelar med Egosilicon

● Upp till max 300°C
● Hög mekanisk styrka
● Testad enl. EN ISO 11600
● Härdprincip – acetoxy.

Materialegenskaper

Egosilicon 120 HS är ett enkomponent kvalitetssilicon som härdar med hjälp av fuktighet i luft till en elastisk och kemiskt stabil fog. Siliconet är speciellt framtaget för användning i samband med höga temperaturer. Användes främst till brandklassade glaspartier, värme-växlare, pannor, elpatroner, avgassystem etc.

Applicering av Egosilicon 120 HS

Alla ytor måste vara rena och torra samt fria från damm, släppmedel och kemikalier. Ytorna skall ha tillräcklig hållfasthet. Rengör som sista åtgärd med en ren alkohol ex. Conloc 901. På porösa ytor som betong och murverk bör primer Egocon FDF användas. På glasytor skall primer inte användas. Tänk på att en fog alltid bör ha ett minsta tvärsnitt så att siliconet kan ta upp de rörliga krafterna.

Kompatibilitet

Vid val av silicon bör stor noggrannhet ägnas åt dess kompatibilitet med de ingående materialen som skall sammanfogas liksom eventuellt bottningsmaterial. Undvik material såsom bitumen, EPDM och legerade metaller.