Produktkategorier

Egosilicon 120 HS

Egosilicon 120 HS är ett silicon av högsta kvalitet för användning i samband med höga temperaturer – upp till 300°C. Har goda egenskaper mot åldrande, UV-ljus samt
klimatet.

Fördelar

● Upp till max 300°C
● Hög mekanisk styrka
● Testad enl. EN ISO 11600
● Härdprincip – acetoxy.