Produktkategorier

Egopol

Egopol är ett butylbaserat tätningsband till betongelement. Egopol har testats av det sydtyska Kunststoffcentrum i Würtzburg och är sedan länge godkänd i Frankrike av SNJF som tätning mellan betongelement. Egopol kan även användas till olika byggnadsprodukter vilka är baserade på cementbas såsom olika cementskivor, armerade plastlaminat, betongdetaljer och även för träkonstruktioner.

Fördelar med Egopol

● Ger täta betongfogar.
● Är helt plastisk.
● Har mycket lång livslängd.
● Är billig och enkel att applicera.
● Krymper ej.
● Fri från lösningsmedel och bitumen.

Materialegenskaper

Egopol är ett ljusgrått butylbaserat tätnings/fogningsband. Bandet fäster mycket bra på rengjorda ytor och ger en helt vattentät fog vilken även ”följer med” eventuella mindre rörelser. Produkten krymper ej och innehåller inga lösningsmedel samt förhindrar korrosion. Produkten extruderas och den vanligaste dimensionen är 20x20mm. Ego Underground Tape är avsedd för använd-ning i betongledningar för avlopp enligt DIN 4034.

Är även kompatibel med bitumen och motstår påverkan från avloppsvatten. Ego Tape 243 är avsedd för utjämning av krafter i betongbrunnar för att undvika att element knäcks eller skadas. (DIN 4034) Den är ej avsedd att ersätta packningen, men den ger ökad tätning.

Dimension och lagring av Egopol

Standarddimension är 20x20mm. Kan erhållas även i dim 22×22, 27×27, 30×30, samt 35x35mm. Finns även som rund profil med diam. 8mm i några olika rullängder.Bör lagras svalt och torrt med rullarna stående. Nästan obegränsad lagringstid.