Produktkategorier

Meny

Egopol

Egopol är ett butylbaserat tätningsband till betongelement. Egopol har testats av det sydtyska Kunststoffcentrum i Würtzburg och är sedan länge godkänd i Frankrike av SNJF som tätning mellan betongelement. Egopol kan även användas till olika byggnadsprodukter vilka är baserade på cementbas såsom olika cementskivor, armerade plastlaminat, betongdetaljer och även för träkonstruktioner.

Fördelar

● Ger täta betongfogar.
● Är helt plastisk.
● Har mycket lång livslängd.
● Är billig och enkel att applicera.
● Krymper ej.
● Fri från lösningsmedel och bitumen.