Produktkategorier

Meny

EGOFERM

Egoferm fogband och taper är ett kvalificerat fogmaterial och har i mer än 50 år bevisat sina utomordentligt tätande egenskaper. Egoferm är kompatibelt med de flesta andra material. Det är UV-, ålders- och väderbeständigt samt har utmärkt vidhäftning. Det är mycket kostnadseffektivt då det går snabbt och enkelt att applicera och ger ett pålitligt resultat. Egoferm är mångsidigt , dimensionsstabilt, nästan helt diffusionstätt mot vattenånga samt fritt från lösningsmedel. Det eliminerar även risk för galvanisk korrosion vilket annars är ett dyrbart bekymmer.

Fördelar

● UV-,väder och åldersbeständigt
● Är diffusionstätt mot vattenånga
● Eliminerar galvanisk korrosion
● Gör skarvar helt täta
● Fäster bra på de flesta material
● Lätt att applicera
● Innehåller ej lösningsmedel