Produktkategorier

EGOFERM

Egoferm fogband och taper är ett kvalificerat fogmaterial och har i mer än 50 år bevisat sina utomordentligt tätande egenskaper. Egoferm är kompatibelt med de flesta andra material. Det är UV-, ålders- och väderbeständigt samt har utmärkt vidhäftning.

Det är mycket kostnadseffektivt då det går snabbt och enkelt att applicera och ger ett pålitligt resultat. Egoferm är mångsidigt , dimensionsstabilt, nästan helt diffusionstätt mot vattenånga samt fritt från lösningsmedel. Det eliminerar även risk för galvanisk korrosion vilket annars är ett dyrbart bekymmer.

Fördelar

● Egoferm är UV-,väder och åldersbeständigt.
● Är diffusionstätt mot vattenånga.
● Eliminerar galvanisk korrosion.
● Gör skarvar helt täta.
● Fogbandet fäster bra på de flesta material.
● Den är lätt att applicera.
● Innehåller ej lösningsmedel.

Materialegenskaper

Egoferm är ett grått (kan även färgas svart ) plastiskt butylmaterial vilket bibehåller sina egenskaper under mycket lång tid. I alla isolerglas rutor är det butyl som håller dem täta. Egoferm fäster bra på alla ytor och ”följer med” under fogens rörelser. Materialet krymper inte och innehåller inte några lösningsmedel.

Egoferm användes främst inom glas/fasad-industrin men även till tätningsbehov i mekaniska konstruktioner, bilindustrin, husvagns-, fartyg/båt-, och fönstertillverkning. Vidare inom våtutrymmen, luftkonditionering, ventilation, kyl-och frys, solfångaranläggningar, växthus, tak-konstruktioner, elektronikindustrin med mera.

Applicering av Egoferm

Ytorna bör vara rena, torra, starka och fria från släppmedel, oljor, fetter o dyl.Porösa underlag som betong och murverk bör strykas med primer innan applicering. Bandet trycks lätt mot ena kanten och skyddspappret avlägsnas successivt som bandet trycks fast. Se till att bandet trycks samman med cirka 1/3 del. Skarvning görs enkelt med att lägga omlott eller skäras i 45°.

Appliceringstemperaturen bör ligga mellan 5-40oC. Om krafter kommer att påverka konstruktionen är det lämpligt att åstadkomma ett stopp då butylen kan flyta under ett större långvarigt tryck.