Produktkategorier

Egobon

EGOBON 210/212/214/217/219/228

Egobon fogband och taper är ett kvalificerat fogmaterial som har i mer än 50 år bevisat sina utomordentligt tätande egenskaper. Egobon är kompatibelt med de flesta andra material. Det är åldersbeständigt och har utmärkt vidhäftning. Det är mycket kostnadseffektivt då det går snabbt och enkelt att applicera och ger ett pålitligt resultat. Egobon är mångsidigt , dimensionsstabilt, nästan helt diffusionstätt mot vattenånga samt fritt från lösningsmedel. Det eliminerar även risk för galvanisk korrosion vilket annars är ett dyrbart bekymmer.

Fördelar med Egobon

● Gör skarvar helt täta.
● God åldersbeständigt.
● Är diffusionstätt mot vattenånga.
● Eliminerar galvanisk korrosion.
● Fäster bra på de flesta material.
● Lätt att applicera.
● Krymper ej.
● Innehåller ej lösningsmedel.

Materialegenskaper

Egobon är ett grått (kan även färgas svart ) plastiskt butylmaterial vilket bibehåller sina egenskaper under mycket lång tid. Denna kvalitet är inte långsiktigt beständig mot UV-ljus! I alla isolerglas rutor är det butyl som håller dem täta. Egobon fäster bra på alla ytor och ”följer med” under fogens rörelser. Materialet krymper inte och innehåller inte några lösningsmedel. Egobon används främst till tätningsbehov inom våtutrymmen, fordonsindustrin samt för båtar och fartyg. Vidare inom luftkonditionering, containers, ventilation, kyl-och frysanläggningar, elektronik-industrin mm.

Applicering av Egobon

Ytorna bör vara rena, torra, starka och fria från släppmedel, oljor, fetter o dyl.Porösa underlag som betong och murverk bör strykas med primer innan applicering. Bandet trycks lätt mot ena kanten och skyddspappret avlägsnas successivt som bandet trycks fast. Se till att bandet trycks samman med cirka 1/3 del. Skarvning görs enkelt med att lägga omlott eller skäras i 45°. Appliceringstemperaturen bör ligga mellan 5-40°C. Om krafter påverkar konstruktionen är det lämpligt att åstadkomma ett stopp då butylen kan flyta under ett större, långvarigt tryck.