Produktkategorier

Meny

EGO Tape 1000 - 4000

EGO Tape 1000/2000/3000/4000

EGO Tape är en serie av 4 taper med olika ytbeläggningar som har utvecklats tack vare lång tids produktion av butylmaterial. Butylskiktet består av Egoferm som har utomordentligt tätande egenskaper. Det är kompatibelt med de flesta andra material. Materialet är UV-, ålders- och väderbeständigt samt har utmärkt vidhäftning. Det är mycket kostnadseffektivt då det går snabbt och enkelt att applicera och ger ett pålitligt resultat. Egoferm är nästan helt diffusionstätt mot vattenånga samt fritt från lösningsmedel. Det eliminerar även risk för galvanisk korrosion vilket annars är ett kostsamt bekymmer.

Fördelar

● UV-,väder-, nötnings- och åldersbeständigt
● Är diffusionstätt mot vattenånga
● Eliminerar galvanisk korrosion
● Gör skarvar helt täta
● Fäster bra på de flesta material
● Lätt att applicera
● Innehåller ej lösningsmedel