Produktkategorier

Distansskyltar

Ett komplett, flexibelt system av distansskyltar för utmärkning av ventiler, anslutningspunkter etc finns framtaget el, vatten, avlopp, fjärrvärme och gas.

Distansskylt med siffror och bokstäver som lätt och säkert kan skapas efter behov på plats, d v s de trycks fast i basskylten.

Det finns ett komplett system med aluminiumstolpar och skylthållare mm.