Produktkategorier

Densyl Mastic

Densyl Mastic är lämplig vid utjämning av oregelbundna konturer på flänsförband, rörkopplingar, ventiler och liknande och för att underlätta lindning av korrosionsskyddstaper utan att det skall uppstå luftfickor under tapen. Densyl Mastic används även vid tätning av rör- och kabelgenomföringar samt till fyllning av elektriska installationer ex. fördelningsboxar.

 Fördelar med Densyl Mastic

● Stabil massa för utjämning av oregelbundna former.
● Densyl Mastic finns i block eller som trekanter.
● Mycket lång livslängd.
● Densyl Mastic kan också användas till kabelgenomföring.

Materialegenskaper

Massan är grön/brun, kittliknande och består av mättade petroleumkolväten, med kemiskt neutrala fyllnadsmedel och organiska fibrer. Densyl Mastic är varaktigt plastisk, spricker ej, absorberar inte fukt och är resistent mot utspädda mineralsyror, alkalier och salter. Klarar vibrationer och mekanisk belastning mycket bra.

Applicering av Densyl Mastic

Ytorna måste vara rena, torra och fria från rost och annat som kan påverka negativt. Mekanisk rengöring med stålborste är tillräckligt. Applicering kan ske med kniv, spackelspade eller för hand. Vid tätning av kabel- eller rörgenomföringar rekommenderas att en bärkloss placeras under kabeln för att avlasta massan. Applicering kan ske mellan 0°C och 70°C.