Produktkategorier

Meny

Densyl Mastic

Densyl Mastic är lämplig vid utjämning av oregelbundna konturer på flänsförband, rörkopplingar, ventiler och liknande och för att underlätta lindning av korrosionsskyddstaper utan att det skall uppstå luftfickor under tapen. Densyl Mastic används även vid tätning av rör- och kabelgenomföringar samt till fyllning av elektriska installationer ex. fördelningsboxar.

 Fördelar med Densyl Mastic

● Stabil massa för utjämning av oregelbundna former.
● Densyl Mastic finns i block eller som trekanter.
● Mycket lång livslängd.
● Densyl Mastic kan också användas till kabelgenomföring.