Produktkategorier

Densolen systemet

Systemet har utvecklats för c:a 25 år sedan för att motsvara de nya kraven på gas/olje/vattenrören enligt DIN 30670. Marknaden önskade ett lättapplicerat system så att rörsystemet i sin helhet höll samma kvalitet. Densolen-systemet klarar dessa krav enligt DIN30672/EN 12068.

Densolen AS taperna är uppbyggda av en PE folie i mitten som är belagd med ett tjockt butylskikt på insidan och ett tunnare, hårdare, UV beständigt skikt på utsidan. Detta innebär att när AS taperna lindas runt ett rör kommer butyl på butyl varvid dessa skikt ”smälter samman” – kallas ofta för ”vulktape”. Butyl är nästan helt diffusionstätt vilket ger ett långvarigt och högvärdigt korrosionsskydd.

Densolen AS40 Plus

Densolen AS40 Plus tapen är godkänd i högsta klass ( C ) enligt DIN/EN 12068 . Med 4 lager tape erhålles klassning C-50°.Med 3 lager tape uppnås klass B-50°C. AS40 Plus tapen användes oftast på gas och oljerör där man normalt efterfrågar högsta klass. Tapens tjocklek är 0,8mm.

Densolen AS50

Densolen AS50 tapen är en något tjockare och mjukare tape och är smidigare att applicera men som ändå klarar kraven DIN/EN 12068 B-50°C med endast 2 lager tape. Med AS50 tape erhålles ett bra korrosionsskydd till en låg kostnad. Tapens tjocklek är 1,1mm.

Densolen N60 är en ytterligare tjockare tape med en tunnare PE folie vilket gör att N60 blir mjukare och ”fyller ut” bättre. Tjocklek 1,2mm.

E 10, E15 och ET100 taper

E10, E15 och ET100 taper användes ofta till elektriska sammanhang då de är formbara, följsamma, diffusionstäta samt har goda elektriska isoleregenskaper.

Densolen E 10 är en butyltape utan bärarskikt dvs. den består enbart av butyl. Tjocklek 1,0 mm.

E 15 är ytterligare tjockare och mjukare. Tjocklek 1,5 mm.

ET 100 Är en variant som klarar högre temperaturer – upp till 100°C.
Tjocklek 1,0 mm.

Yttre mekaniskt skydd

Densolen taper som huvudsakligen består av en PE folie med adhesiv användes ofta som ett yttre mekaniskt skydd utvändigt . Typ 040 har en tjocklek om 0,4mm och är i 50mm bredd så följsam att den kan lindas utan veck på relativt ojämna underlag. Denso 040 är en lämplig tape som ett yttre skydd för de mjukare och effektiva Denso-taperna.

Önskas en tjockare och kraftigare tape finns Densolen 20 (0,5mm ) och Densolen 25 ( 0,65mm ). För de inte fullt så krävande systemen kan  PE 100 med tjocklek 0,2mm användas. Självklart är en tunnare PE tape lättare att sträcka och forma runt en ojämn kontur.

Densolen Primers

Primer HT är den primer som skall användas på alla metallytor och på en ”uppruggad” fabriksbeläggning innan lämplig Densolen tape lindas. HT primer räcker till c:a 5 m²/l och kan appliceras med pensel eller roller. Vid applicering med spray aggregat användes i stället primer HT 25 eller MT 25.

Densolen Mastic

För att kunna applicera Densolen taper på ojämna ytor måste först en mastic läggas på så att tape kan lindas utan att luftfickor uppkommer. Beroende på vilka mått som skall ”fyllas” har vi olika kvaliteter och dimensioner att välja mellan.

Densolen Kitt W är en mastic som levereras i stänger om 1kg och är förpackade 10 st/krt.  Densolen Kitt WP är av samma kvalitet men förpackad i små rullar om 2m längd med mått 40x5mm. Utöver ovan produkter kan även E10 och E15 butyl taper användas. Om tjockare utfyllnad krävs finns det butyl-baserat material i olika dimensioner ex. 20x20mm.

Återfyllnad av rörgrav

Med Densolen  rörskyddsmatta kan taperna skyddas effektivt med en tjock och kraftig ”flisad” PP matta som finns i olika bredder såsom 0,5 , 0,75 och 1m bredd. Mattan klipps till rätt längd och läggs med överlapp runt ex. en svetsskarv,ventil,avstick etc.  varvid överlappet smälts med en gasollåga så att ytorna ”klistrar ihop” under tryck. Som en extra åtgärd kan ett plastbuntband användas.