Produktkategorier

Densolen Primer HT

Produktinformation

Bensinbaserad snabbtorkande butylprimer för Densolen korrosionsskyddssystem på rörledningar och cisterner under/ovan jord.

Fördelar

● Förbättrar väsentligt Densolen-tapernas vidhäftning på olika ytor och bidrar därmed till ökat korrosionsskydd.
● Absorberar och neutraliserar den skadliga effekten av ev. kvarvarande damm och fukt.
● Är avsedd för stål/metall-ytor- och beläggningar av PE,PP,PU samt Epoxi.