Produktkategorier

Meny

Densolen N8

Produktinformation

Densolen N-taper är en treskikts butylbaserad tape med en tunn bärarfolie av PE avsedd för korrosionsskydd av rörsystem, tankar, cisterner etc. Lämplig även till allehanda tätningsuppgifter där höga krav ställs.

Fördelar

● En tape som fullständigt smälter samman
● Mycket god isolerförmåga
● Eliminerar galvanisk korrosion
● Långvarigt plastisk och formbar
● Hög elektrisk isolerförmåga