Produktkategorier

Densolen N8

Densolen N-taper är en treskikts butylbaserad tape med en tunn bärarfolie av PE avsedd för korrosionsskydd av rörsystem, tankar, cisterner etc. Lämplig även till allehanda tätningsuppgifter där höga krav ställs.

Fördelar

● En tape som fullständigt smälter samman.
● Mycket god isolerförmåga.
● Eliminerar galvanisk korrosion.
● Långvarigt plastisk och formbar.
● Hög elektrisk isolerförmåga.