Produktkategorier

Densolen N8

Produktinformation

Densolen N-taper är en treskikts butylbaserad tape med en tunn bärarfolie av PE avsedd för korrosionsskydd av rörsystem, tankar, cisterner etc. Lämplig även till allehanda tätningsuppgifter där höga krav ställs.

Fördelar

● En tape som fullständigt smälter samman
● Mycket god isolerförmåga
● Eliminerar galvanisk korrosion
● Långvarigt plastisk och formbar
● Hög elektrisk isolerförmåga

Materialegenskaper

Densolen N8-taper är en butyltape med en tunn bärarfolie av PE ( en sk. treskiktstape ) avsedd som korrosionsskydd för rörsystem tankar, cisterner. Den är även avsedd för tätning av både mekaniska och elektriska installationer. Den är svart och därvid UV-stabiliserad och kan användas i drifttemperaturer upp till högst +75°C. Kan användas ovan mark som den är och i mark med en komplettering med en Densolen PE tape för ökat mekaniskt skydd. Val av lämplig tape beror på vilken högsta drifttemp. som krävs. Tapen användas ofta för att förhindra galvanisk korrosion vilket lätt uppstår i plåtskarvar om ej tape appliceras i densamma. Lämplig även till svetsskarvar etc. där ojämna kanter kan finnas. Användes även till skydd över nitade eller gängade konstruktioner inom fordonsindustrin.

Applicering av Densolen N8

Rengör ytan som skall lindas så att den är fri från smuts,fett, olja o andra kemikalier samt är torr och dammfri. Linda helst spiralformigt under lätt sträckning medan skyddsplasten tas bort. Minsta överlapp är 30mm. Tryck gärna lite extra på ”överlappet” så att det blir helt tätt. Bästa resultatet erhålles om ytan först primas med Densolen HT Primer. Låt den torka innan tapen lindas på. På mindre komplicerade ytor/former klipp gärna till lämpliga bitar som då lättare kan appliceras enligt ”taktegelprincipen”.