Produktkategorier

Densolen ET 100 Tape

DENSOLEN E100 Tape är en svart butyltape som vulkar eller smälter samman till ett helt homogent skikt och som därvid ger mycket god isolering mot fukt, vatten och elektrisk ström.

Fördelar med Densolen ET 100

● Det är en tape som fullständigt smälter samman.
● Mycket god isoleringsförmåga.
● Eliminerar galvanisk korrosion.
● Har långvarigt plastisk.
● Mycket formbar.