Produktkategorier

Densolen ET 100 Tape

DENSOLEN E100 Tape är en svart butyltape som vulkar eller smälter samman till ett helt homogent skikt och som därvid ger mycket god isolering mot fukt, vatten och elektrisk ström.

Fördelar

● En tape som fullständigt smälter samman.
● Mycket god isolerförmåga.
● Eliminerar galvanisk korrosion.
● Långvarigt plastisk.
● Mycket formbar.