Produktkategorier

Densolen E 10-, E15-, ET100-Taper

Produktinformation

DENSOLEN E Taper är en svart butyltape som vulkar eller smälter samman till ett helt homogent skikt och som därvid ger mycket god isolering mot fukt, vatten och elektrisk ström.

Fördelar

● En tape som fullständigt smälter samman.
● Mycket god isolerförmåga –
eliminerar galvanisk korrosion.
● Långvarigt plastisk.
● Mycket formbar.