Produktkategorier

Densolastic

Densolastic EM/EM-G

Densolastic är speciellt avsedd för reparation av brunnar/schakt i gator och vägar som är utsatt för tung och intensiv trafik.
Tack vara Densolastics elastisitet fjädrar konstruktionen och ger därvid mindre buller.

Fördelar med Densolastic EM/EM-G

  • Långvarig elastisitet
  • Vibrationsdämpande
  • Tål hög statisk och dynamisk belastning
  • God beständighet mot kyla och vägsalt
  • Ingen krympning eller svällning

Materialegenskaper

Produkten är ett elastiskt tvåkomponentsbruk baserad på polyuretanbas med inblandning av speciellt fyllmedel. Den finns i en spackelbar version (EM) samt i en trögflytande version (EM-G). Massan klarar hög belastning och är elastisk under mycket lång tid. Massan har kontrollerats under 10 års tid i Köln av ett oberoende institut och trots hård trafik har massan inte påverkas alls och inga skador har kunnat iakttas kring beteckningen. C:a 150 000 hjul har kört över beteckningen.

Densolastic levereras i färdiga mängder och kan snabbt blandas och appliceras. Tack vara snabb härdning kan trafik snabbt släppas på efter utfört arbete.