Produktkategorier

Densolastic VT

Densolastic VT är en bränslebeständig, kall massa avsedd för fogar i asfalt och betong inom områden som bensinstationer, bränsledepåer, där spill av bränsle förekommer.

Fördelar med Densolastic VT

● ETA godkänd.
● En primer för alla underlag.
● Innehåller ej lösningsmedel.
● Väl utprovad.

Materialegenskaper

Densolastic VT är en svart 2-komp. massa på PUR bas. Den blandas i levererade mängder på arbetsplatsen och hälls direkt efter blandning ner i den rengjorda fogen. Den kan även appliceras med en fogspruta. Primer VT måste användas på fogytorna. Massan är självutjämnande och elastisk. Den är motståndskraftig mot motoroljor, flygbränsle, villaolja, diesel, biodiesel, urea, salta vätskor etc.

Lagring av Densolastic VT

Densolastic VT ska lagras i sval, torr och ventilerad lokal. Lagringstid upp till 9 mån.