Produktkategorier

Densolastic SV

Densolastic SV är en kall massa avsedd för skydd av trafik / sensorkablar nerfrästa i asfalt och betongytor.

Fördelar

● Perfekt viskositet för ändamålet.
● En primer för alla underlag.
● Innehåller ej lösningsmedel.
● Ger bra spridning av trycket.
● Hög styrka och snabb åtgärd.

Materialegenskaper

Densolastic SV är en svart 2-komp. kall, massa på PUR bas. Den blandas i levererade mängder på arbetsplatsen och hälls direkt efter blandning ner i den frästa fogen. Hårdheten enligt Shore D är c:a 70. Primer SV måste användas på fogytorna. Massan är självutjämnande och elastisk. Kan användas både vid nyläggning som vid reparation av kablar.

Lagring av Densolastic SV

Densolastic SV ska lagras i sval, torr och ventilerad lokal. Lagringstid för massan är upp till 12 mån. D:o för primer SV är 6 mån.