Produktkategorier

Meny

Densolastic SV

Densolastic SV är en kall massa avsedd för skydd av trafik / sensorkablar nerfrästa i asfalt och betongytor.

Fördelar

● Perfekt viskositet för ändamålet.
● En primer för alla underlag.
● Innehåller ej lösningsmedel.
● Ger bra spridning av trycket.
● Hög styrka och snabb åtgärd.