Produktkategorier

Densolastic SU 45

Vibrationsdämpande, elastisk, 2-komp PU-massa avsedd för undergjutning av räl samt vibrerande maskiner. Produkten klarar nordiskt klimat (-20 till 70°C), vägsalt, temporärt spill av drivmedel mm. Den är permanent elastisk och har provats under 3 miljoner cykler utan åverkan. SU 45 är lämplig till moderna, lätta spårvagnar.

Fördelar med Densolastic SU

● Reducerar vibrationer & ljud.
● Permanent elastisk.
● Klarar kemiska o mekaniska belastningar.
● Lättapplicerad.
● Elektriskt isolerande.
● Förhindrar vatten att tränga ner.
● Hårdhet Shore 45 (finns även 65 & 85).

Materialegenskaper

Densolastic SV är en svart 2-komp. kall, massa på PUR bas. Den blandas i levererade mängder på arbetsplatsen och hälls direkt efter blandning ner i den frästa fogen. Hårdheten enligt Shore D är c:a 70. Primer SV måste användas på fogytorna. Massan är självutjämnande och elastisk. Kan användas både vid nyläggning som vid reparation av kablar.

Lagring av Densolastic SU 45

Lagras i sval, torr och ventilerad lokal. Lagringstid för massan är upp till 12 mån. D:o för primer SV är 6 mån