Produktkategorier

Meny

Densolastic SU 45

Vibrationsdämpande, elastisk, 2-komp PU-massa avsedd för undergjutning av räl samt vibrerande maskiner. Produkten klarar nordiskt klimat (-20 till 70°C), vägsalt, temporärt spill av drivmedel mm. Den är permanent elastisk och har provats under 3 miljoner cykler utan åverkan. SU 45 är lämplig till moderna, lätta spårvagnar.

Fördelar

● Reducerar vibrationer & ljud.
● Permanent elastisk.
● Klarar kemiska o mekaniska belastningar.
● Lättapplicerad.
● Elektriskt isolerande.
● Förhindrar vatten att tränga ner.
● Hårdhet Shore 45 (finns även 65 & 85).