Produktkategorier

Densolastic KU

DENSOLASTIC KU är en stark, elastisk, ljuddämpande och fjädrande packning/tätning för beteckningars lock och liknande applikationer. Det är en 2-komponent polyuretanmassa som ger en gjutvänlig och elastisk packning/tätning. Massan är lätt att blanda för hand och är smidig att arbeta med.

Fördelar

  • Mycket elastisk.
  • Lättanvänd.
  • Reducerar oljud.
  • Klarar vägsalt och låga temperaturer.

Materialegenskaper

DENSOLASTIC KU dämpar svängningar och reducerar ljud. Den klarar kemisk och mekanisk åverkan, är långvarigt elastisk, har lång livslängd vid temperaturer mellan minus 20oC till +70oC. God beständighet mot vatten, vägsalt och oljor (SAE 10-40).