Produktkategorier

Densolastic EM/EM-G

Produkten är speciellt avsedd för reparation av brunnar/schakt i gator och vägar som är utsatta för tung och intensiv trafik vilket ger höga dynamiska belastningar. Tack vare att massan är elastisk – fjädrar konstruktionen och ger härvid mindre buller ifrån sig vid hjulens passage över beteckningen

Fördelar med EM/EM-G

• Långvarigt elastisk.
• Vibrations dämpande.
• Tål hög statisk och dynamisk belastning.
• God beständighet mot kyla och vägsalt.
• Ingen krympning eller svällning.

Materialegenskaper

Produkten är ett elastiskt tvåkomponentsbruk baserad på polyuretanbas med inblandning av speciellt fyllmedel. Den finns i en spackelbar version (EM) samt i en trögflytande version (EM-G). Massan klarar hög belastning och är elastisk under mycket lång tid.

Massan har kontrollerats under 10 års tid i Köln av ett oberoende institut och trots hård trafik har massan inte påverkas alls och ingaskador har kunnat iakttas kring beteckningen. C:a 150 000 hjul har kört över beteckningen.