Produktkategorier

Meny

Densolastic EM/EM-G

Produkten är speciellt avsedd för reparation av brunnar/schakt i gator och vägar som är utsatta för tung och intensiv trafik vilket ger höga dynamiska belastningar. Tack vare att massan är elastisk – fjädrar konstruktionen och ger härvid mindre buller ifrån sig vid hjulens passage över beteckningen

Fördelar

• Långvarigt elastisk.
• Vibrations dämpande.
• Tål hög statisk och dynamisk belastning.
• God beständighet mot kyla och vägsalt.
• Ingen krympning eller svällning.