Produktkategorier

Denso Void Filler

Denso har lång erfarenhet av korrosionsskydd. Denso Void Filler är avsedd för förankringsstag, stag för spontväggar och slänter, förspänningsstag och för skydd av vajrar via viadukter och broar med ingjutna vajrar. Denso Void Filler ger ett skydd av justerbara vajrar samt hängkablar och spännhuvuden med åtdragningsmekanism.

Denso Void Filler är ett halvfast, vaxbaserat, petrolatumfett framtaget för att kunna pumpas in i hålrum. Pumpning kan ske i kallt tillstånd alt uppvärmt till 80 C. Den är försedd med tillsatser för att uppnå bästa penetrering och vätning av alla ytor, har dessutom en vatten-undanträngande förmåga med korrosionsinhibitorer. För att uppnå bästa effekt skall hela uttrymmet fyllas med Denso Void Filler, så att varken luft eller vatten får plats. Injicering skall ske i hålrummets nedre del. Efter injicering blir fettet halvhårt och skyddar mot korrosionen under mycket lång tid.