Produktkategorier

Denso systemet

Denso systemet består av en bärarväv av syntetfiber som är belagd med sk. Petrolatumvax vilket ger Denso systemet en mycket god förmåga att skydda rör, rördelar, fackverk och metallytor i allmänhet mot korrosion.

Det är nästan svårt att förstå att den ursprungliga Denso tapen uppfanns redan 1928! och fortfarande säljs i stora volymer världen över.

Denso tape

Denso tape har utvecklats speciellt för att bättre passa till olika användningskrav. Denso tape kan användas till nästan allt och tapen finns i bredder 30-300 mm och dess rullängd är 10m. Lämplig till temperaturer upp till 55°C.

Denso tape LT, Low Temp, är avsedd för application i kyla, då den är extra hanterbar vid låga temperaturer, och användning under vintertid – ända ner till minus 30°C.

Densyl tape är anpassad för temperaturer i miljöer  med högre temperaturer upp till 70°C.

Denso tape HT, Hot Line, tape kan användas på varma ledningar/ytor ända upp till 110°C.

Denso Marine Tape är anpassad för användning under vatten eller i blöt/fuktig miljö. Den är försedd med extra bra vattenundanträngande förmåga.

Denso Paste primer är en väl inträngande och korrosionsinhiberande primer som skyddar en korroderad eller rostig yta.

Densyl Mastic

Mastic används när tape inte kan apliceras utan att det blir luft under densamma. Vid ojämna/oregelbundna ytor måste dessa jämnas/fyllas ut med Densyl Mastic så att Denso tape kan lindas utan att luftfickor förekommer. Detta är mycket viktigt ! Efter att ytan behandlats med primer och mastic kan lämplig Denso tape appliceras normalt i dubbla lager. För att bättre klara yttre påverkan brukar Denso tapen skyddas med en PE/PVC tape som finns i tjocklekar från 0,1 till 0,4mm – eller tjockare vid speciella behov.

Rörskyddsmatta

Om man vet att ledningen kommer att utsättas för kraftig påverkan som vid återfyllning med befintliga schaktmassor är det lämpligt att dessutom skydda med Denso rörskyddsmatta vilket ger ett mycket bra skydd.

En väl förbehandlad, primad och tejpad yta har bevisat att den ger ett fullgott korrosionskydd i mer än 50 år!

Kan det bli bättre?