Produktkategorier

Denso Pro-Mastic

Denso Pro-Mastic är lämplig vid utjämning av oregelbundna konturer på flänsförband, rörkopplingar, ventiler och liknande och för att underlätta lindning av korrosionsskyddstaper utan att det skall uppstå luftfickor under tapen.

Fördelar med Denso Pro-mastic

● Utjämningsmassa med låg vikt.
● Lättanvänd.
● Lätt att inspektera.
● Mycket lång livslängd.
● Skyddar mot korrosion.