Produktkategorier

Denso Pålskydd

Denso Pålskydd är ett system avsett för marina miljöer som inkluderar rengöring av pålen, påläggning av primer, lindning med dubbla lager Denso Marin tape samt montage av Pålskydd 2000FD runt pålen så att korrosionsskyddet skyddas mot slitage och isens påverkan.

Fördelar med Denso pålskydd

● Tillverkas exakt för befintlig påle.
● Kraftigt utförande i HDPE.
● Nu med inspektionslucka.
● Denso pålskydd är också lätt montage tack vare smart åtdragningssystem.