Produktkategorier

Denso Mastic PF

Denso Mastic PF användes främst till utjämning av oregelbundna former på ex. flänsförband, svetsskarvar, kopplingar, ventiler, och liknande för att underlätta vid efterföljande lindning av korrosionsskyddstape.

Fördelar med Denso Mastic PF

● Lätt att applicera och låg densitet.
● Enkelt att forma till rätt kontur.
● Petrolatumbaserad ( 80 års utveckling).