Produktkategorier

Denso Marin Tape

Denso Marin Tape är en variant av ”originalet” från 1928. Denso Marine Tape har endast obetydligt ändrats och har därför 80 års användning inom industrin!

Denso Marine Tape är varaktigt plastisk och varken stelnar eller spricker med åren. Tapen kan användas på alla slags ledningar, stålkonstruktioner och pålar under vatten eller ovan mark på blöta underlag.

Fördelar med Denso Marine Tape

● Avsedd för användning under vatten.
● Mycket följsam och enkel att applicera.
● Kräver endast noggrann stålborstning ( St2 ).
● Har använts vid flertalet kajanläggningar runt om i världen.