Produktkategorier

Denso KS – Fett

KS – Fettet är framtaget för isolering av ventilers avstängningsmekanismer. Under senare tid har alltmer katodiskt skydd ( påtryckt likström ) börjat att användas främst på gasledningar men alltmer även på vatten o oljeledningar. Ledningar med katodiskt skydd är alltid mycket välisolerade eftersom annars blir strömförbrukningen för stor och kostsam. En detalj som fått allt större betydelse är att även avstängningsmekanismen måste
isoleras då annars anläggningen drar för mycket likström.

Fördelar med Denso KS – fett

● Enkelt att åtgärda.
● Långvarigt korrosionsskydd.
● Reducerar strömförbrukningen.
● Avstängningsmekanismen förblir funktionell under lång tid framåt.