Produktkategorier

Denso Kabelkitt Röd & 16A

Produktinformation

Denso Kabelkitt är för mer än 70 år sedan framtagen för British Telecom och har även använts av Televerket sedan mer än 50 år i Sverige för tätning av telekablar in/ut från kopplingsskåp. Den är stabil och fäster bra på både kablar och väggar samt håller tätt.

Den klarar av en normal markfukt och gastryck men inte så högt vattentryck ( 0,5m vp/30 min ). Förekommer vattentryck skall Densoseal 16A användas vilken klarar ett högre vattentryck
( 35kPa vid 15 min eller 20kPa vid 60min ). Massorna har även visat sig fungera bra mot
möss, insekter etc.

Fördelar med Denso Kabelkitt

● Den har fungerat i över 50 år i Sverige.
● Är väldigt lättarbetad.
● Den håller tätt.

Materialegenskaper

Denso Kabelkitt är stabil och lätt formbar samt fäster mycket bra mot kablar och väggar. Den står kvar som den är formad under mycket lång tid. Massan är beständig mot vatten och tät mot gasintrång. Den består av petrolatum kolväten och har inerta fyllmaterial samt fibrer.

Applicering

Ytorna skall vara rena, torra och helst stålborstade. Hålet skall ej vara för stort i förhållande till rör-eller kabel eftersom massan är plastisk och kan sjunka. Risken är liten att detta sker vid en tunn, lätt telekabel men större vid ett tyngre rör.

Säkra gärna med en kloss eller distans så att inte kabel/röret kan sjunka.Massan skall alltid tryckas in minst så långt som diametern på hålet. Avsluta arbetet med att jämna till ytorna, så att ingen kanal finns för ev. inträngande fukt eller vatten.