Produktkategorier

Meny

Denso Kabelkitt Röd & 16A

Produktinformation

Denso Kabelkitt är för mer än 70 år sedan framtagen för British Telecom och har även använts av Televerket sedan mer än 50 år i Sverige för tätning av telekablar in/ut från kopplingsskåp. Den är stabil och fäster bra på både kablar och väggar samt håller tätt. Den klarar av en normal markfukt och gastryck men inte så högt vattentryck ( 0,5m vp/30 min ). Förekommer vattentryck skall Densoseal 16A användas vilken klarar ett högre vattentryck
( 35kPa vid 15 min eller 20kPa vid 60min ). Massorna har även visat sig fungera bra mot
möss, insekter etc.

Fördelar med Denso Kabelkitt

● Den har fungerat i över 50 år i Sverige.
● Är väldigt lättarbetad.
● Den håller tätt.