Produktkategorier

Denso Kabelkitt Röd & 16A

Denso Kabelkitt är för mer än 70 år sedan framtagen för British Telecom och har även använts av Televerket sedan mer än 50 år i Sverige för tätning av telekablar in/ut från kopplingsskåp. Den är stabil och fäster bra på både kablar och väggar och håller tätt. Den klarar normal markfukt och gastryck men inte så högt vattentryck (0,5m vp/30 min). Förekommer vattentryck skall Densoseal 16A användas vilken klarar ett högre vattentryck (35kPa vid 15 min eller 20kPa vid 60min). Massorna har även visat sig fungera bra mot möss, insekter etc.

Fördelar

● Har fungerat i över 50 år
● Lättarbetad
● Håller tätt
● Fäster bra på alla underlag

Läs mer, klicka här…