Produktkategorier

Denso Clad

Densoclad är ett PVC-bitumenbaserade tapesystem för rörledningar, som uppfyller engelska BS- och amerikanska ASTM-normerna, samt en del större koncerners interna korrosionsskyddskrav.

Densoclad tapesystemen är mångsidiga, lätta att arbeta med, formbara och har utmärkt vidhäftning mot både stål och egen rygg.

De är främst avsedda för lindning av rör, tankar och liknande. Med hjälp av utjämningsmastic kan även komplicerade former lindas.

Läs mer, klicka här…