Produktkategorier

Denso 040

Denso 040 tape är en 2-lagers PE tape. Den består av en polyetenfolie samt ett adhesivskikt av butylgummi. Denso 040 tape lämplig till alla slags rör även rör i mark. Användes ofta som mekaniskt skydd utvändigt vår Denso original tape samt till högtrycksrör.

Fördelar med Denso 040 Tape

● Den är en stark och lättapplicerad tape.
● Tapen har högt motstånd mot vattendiffusion och syregenomträngning.
● Den skyddar väl mot marksyror och bakterier.
● Passar utmärkt för lindning för hand eller med maskin.
● Är lämplig till ex. högtrycksrör i gruvor, skidbackar med mera.

Materialegenskaper

Bärarfolien är en stabiliserad LDPE folie vilken ger gott skydd mot intryckning och sprickbildning under utvidgning. Adhesivskiktet är ett butylgummi och god vidhäftning mot de flesta underlag.