Produktkategorier

Denso 040

Denso 040 tape är en 2-lagers PE tape. Den består av en polyetenfolie samt ett adhesivskikt av butylgummi. Denso 040 tape lämplig till alla slags rör även rör i mark. Användes ofta som mekaniskt skydd utvändigt vår Denso original tape samt till högtrycksrör.

Fördelar med Denso 040 Tape

● Den är en stark och lättapplicerad tape.
● Tapen har högt motstånd mot vattendiffusion och syregenomträngning.
● Den skyddar väl mot marksyror och bakterier.
● Passar utmärkt för lindning för hand eller med maskin.
● Är lämplig till ex. högtrycksrör i gruvor, skidbackar med mera.